Juridiskās koledžas darbība ir novērtēta atbilstoši sekojošiem dokumentiem: 

- ISO 9001 – 2015 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības",
- "
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area ",
- ENQA (
European Network for Quality Assurance in Higher Education ),

- Investors in Excellence prasībām.

sertifikatsexcellence

- ISO 9001:2015 PIRMA LIMENA PROFESIONALASUGSTAKAS IZGLITIBAS PROGRAMMU IZSTRADE  (sertifikāts)

iso 9001 2015