tn Madara Ozere

Tālruņi:

67508005 - informācija par studiju maksu, kredītiem, nodarbību sarakstiem, docētājiem

mob.tālr. 28665420

Adrese: Kronvalda bulv.1A, Rīgā, LV-1010

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DARBA LAIKS

Dienas nodaļas darba laiks: Vakara un neklātienes nodaļas darba laiks:
8.30 - 16.30
8.30 - 16.30 12.30 - 18.00
8.30 - 16.30 12.30 - 21.00
8.30 - 16.30 12.30 - 21.00
8.30 - 16.30 12.30 - 21.00
8.00 - 15.00


Skatīt Juridiskā koledža lielākā kartē  

Mūsu rekvizīti:

SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA"
Kr. Valdemāra 1c, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. LV40003506758
Konts Nr. LV67UNLA0002052469159 AS 'SEB BANKA',
Rīdzenes fil. Kods UNLALV2X