PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

SIA "Juridiskā koledža" piedāvā sekojošas programmas:

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi - 6 mēneši (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Apmācību laikā apgūtās zināšanas un prasmes ļaus Jums sagatavoties sekretāra darba veikšanai valsts pārvaldes institūcijās un privātajās organizācijās, kur notiek dokumentu aprite, lietvedības procesu organizēšana.

Grāmatvedība - 6 mēneši (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Programmas apguves procesā Jūs iegūsiet zināšanas, kas nepieciešamas kvalificētam grāmatvedim, lai veiktu grāmatvedības darbu, saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi komercuzņēmumos un budžeta iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Programmas pašnovērtējuma ziņojums.

Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana - 6 mēneši (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis).
Šīs programmas ietvaros sagatavo speciālistus, kuri spēj patstāvīgi risināt ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītos jautājumus, nodrošināt un veikt namu pārvaldnieka un apsaimniekotāja funkcijas un pieņemt atbildīgus lēmumus. Namu apsaimniekošanai nepieciešamo izglītības līmeni reglamentē Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Programmas pašnovērtējuma ziņojums.

Elektrotehnika un elektronika - 4 mēneši (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Apmācību laikā apgūtās zināšanas un prasmes ļaus Jums sagatavoties signāliekārtu montētāja darba veikšanai, lai varētu uzstādīt dažāda veida signālierīces un to sastāvdaļas, veikt signālierīču pieslēgšanu, programmēšanu, regulēšanu un elementāru sistēmu bojājumu novēršanu (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis).

Programmu apguves ilgums 4-6 mēneši, t.sk. kvalifikācijas prakse (2 mēn.), mācību noslēgumā - kvalifikācijas eksāmens. Nodarbības notiek sestdienās un arī e – studiju formā.

Pēc sekmīgas programmas apguves - kvalifikācijas apliecība un tiek piešķirts atbilstošais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

Maksa: 675.00
Maksājumu var veikt trīs daļās: pirmais maksājums - noslēdzot līgumu (piesakoties uz kursiem), otrais - trešā mēneša sākumā un trešais - piektā mēneša sākumā.
e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.