tn Skaidritee Dzindzuka Ventspils fil vad

 

Skaidrīte Dzindzuka, Ventspils filiāles vadītāja

Kontaktinformācija:

Mob. tālr.  26394261

Tālr. 67508005

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    


Adrese: 1. ģimnāzijā, Kuldīgas ielā 1, Ventspilī, LV-3600

Darba laiks:

08.00 - 17.00
(saskaņā ar nodarbību grafiku)

 

Mūsu rekvizīti:

SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA"
Kr. Valdemāra 1c, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. LV40003506758
Konts Nr. LV67UNLA0002052469159 AS 'SEB BANKA',
Rīdzenes fil. Kods UNLALV2X