2014.gadā ir sākusi darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+,
kas tagad vienā programmā apvieno vairākas pašreizējās Eiropas Savienības atbalsta programmas (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.). Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

ERASMUS+ galvenie atbalsta virzieni:
- Personu mobilitātes mācību nolūkos (Learning Mobility for Individuals);
- Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa (Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices);
- Atbalsts politikas reformām (Support foPolicy Reform).

ERASMUS+ mobilitātes tiek īstenotas kādā no Erasmus+ programmas valstīm. 
Pavisam programmā piedalās 34 valstis:
- 28 Eiropas savienības dalībvalstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija);
- Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina);
- Eiropas Savienības kandidātvalstis (Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika).

No 2015./2016.studiju gada tiek uzsākta arī starptautiskā studentu un personāla mobilitāte
(pagaidām – izņemot studentu prakses), kurā piedalās valstis no četrām valstu grupām:
- IPA (Rietumu Balkānu valstis), ENI (Austrumu partnervalstis;
- dienvidu Vidusjūras valstis, Krievijas Federācija);
- DCI (Āzija, Centrālā Āzija, Latīņamerika, Dienvidāfrika);
- PI (Industrializētā Amerika, Industrializētā Āzija).

ERASMUS HARTA Nr. 269867-EPP-1-2015-1-LV-EPPKA3-ECHE, ERASMUS+  ID: LV RIGA49

Informācija par programmu     VIAA interneta vietnē

ERASMUS stratēgija

 

Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ piedāvā studijas:

Austrijā (Vienna)

Čehijā (Galavito)

Francijā (Saint - Etienne)

Grieķijā (Athens)

Horvātijā (Pula)

Itālijā (Rome)

Lielbritānijā (London)

Polijā (Lodž), (Warszawa), (Wroclaw)

Spānijā (Barcelona), (Valencia)

Slovākijā (Žilina)

Slovēnijā (Ljubljana)

Turcijā (Istanbul)

Ungārijā (Budapeszt), (Eger)

Vācijā (Hamburg)