DALĪBA STARPTAUTISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
European Association of Institutions in Higher Education

Juridiskā koledža - Eiropas augstākās izglītības iestāžu asociācijas dalībniece (no 13.02.2013.)

World federation of Colleges and Polytechnics

Pasaules koledžu un politehnikumu federācijā Juridiskā koledža tika uzņemta 16.02.2013.

FIABCI, the international Real Estate Federation

Koledža - Starptautiskās nekustamo īpašumu federācijas FIABCI akadēmiskais biedrs no 13.09.2011.

 

Principles for Responsible Management Education

Lai nostiprinātu starptautisko sadarbību, no 2012.g. decembra Juridiskā koledža ir iesaistījusies ANO izglītības programmā, kļūstot par PRME dalībnieci

PRME - atbildīgas izglītības vadības principi:

1.princips | Mērķis: attīstīt studentu spējas būt ilgtspējīgu vērtību nākotnes ģeneratoriem uzņēmējdarbībā un sabiedrībā kopumā, strādāt visaptverošai un ilgtspējīgai globālai ekonomikai

2.princips | Vērtības: iekļaut akadēmiskajās aktivitātēs un mācību programmā globālās sociālās atbildības vērtības, kā tas atspoguļots tādās starptautiskās iniciatīvās kā Apvienoto Nāciju Globālais Līgums

3.princips | Metode: radīt izglītības struktūru, materiālus, procesus un vidi, kas sekmētu atbildīgas efektīvas mācīšanās prakses

4.princips | Pētniecība: iesaistīties konceptuālā un empīriskā pētniecībā, kas virzītu izpratni par korporāciju lomu, dinamiku un ietekmi ilgtspējīigu sociālo, vides, ekonomisko vērtību radīšanā

5.princips | Partnerība: sadarboties ar uzņēmējdarbības vadītājiem, lai paplašinātu zināšanas par izaicinājumiem sociālās un vides atbildības kontekstā, lai rastu kopīgas un efektīvas pieejas šo izaicinājumu risināšanā

6.princips | Dialogs: veicināt un atbalstīt dialogus un diskusijas pedagogu, studentu, uzņēmēju, valsts iestāžu, patērētāju, mediju, sabiedrisko organizāciju un citu ieinteresēto grupu vidū par globālās sociālās atbildības un ilgtspējas jautājumiem