Dr.habil.sc.pol., Dr.iur.
Tālavs Jundzis

M. sc.iur., M.philol.
Arta Šneidere-Pavlovska

Ph.D.,M.iur.
Intra Lūce

Ph.D.
Eduards Bruno Deksnis

M.iur.
Zane Vorslava

Bc.oec.
Sarmīte Reķe

Dr.sc. admin.
Daina Vasiļevska

M.iur.
Aleksandrs Maļcevs

M.iur.
Ints Ķuzis

M.iur.
Līga Mizovska

M.iur.
Normunds Grūbis

M.iur.
Ruta Mekša

M.oec.
Judīte Jakubāne

M.paed.
Selga Eglīte

M.sc.
Eva Blūma

M.sc.
Iveta Amoliņa

M.paed., M.iur.
Jānis Klieders

M.sc.psych.
Gundars Kungs

Mg.HR.
Inese Sila

Bc.paed.
Kaspars Linde

M.iur.
Alda Malnača

M.iur.
Iveta Valaine

M.sc.ing.
Modris Laicāns

M.iur.
Aigars Sniedzītis

M.iur.
Linda Puķīte

M.iur.
Normunds Strenģe

M.sc.educ.,M.phys.
Elita Kazakēviča

M.sc.
Una Kasparaviča

M.oec.
Ieva Rebiņa

M.iur.
Atis Dzērvēns

M.sc.soc.
Jeļena Bārbale

Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe- Freiberga, Juridiskās koledžas vieslektors Jānis Bolis ar kundzi (03.05.2006).

Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis
Dr.h.c.iur. Egils Levits (24.11.2018.)

Latvijas Juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs 
(29.09.2018.)

Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons 
(3.11.2018.)

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ph.D. Ineta Ziemele 
(4.11.2017.)

Tbilisi Universitātes profesors Niko Džavahišvili 
(18.05.2019.)