Riga

SIA Juridiskā koledža ārvalstu akadēmiskā personāla atlases vakance skatīt šeit.

SIA Juridiskā koledža doktorantu atlases vakance skatīt šeit.