Nodarbību laiki
dienas nodaļā (darbdienās) 9.00-13.20
vakara nodaļā (trešdien, ceturtdien, piektdien) 18.00-20.50 
neklātienes nodaļā (sestdien) 9.00-15.10 (18.10) 

Studiju ilgums 2 - 2,5 gadi

PROGRAMMAS STUDIJU FORMAS
TIESĪBU ZINĀTNES 
kvalifikācija:
jurista palīgs
dienas,vakara, neklātienes
tālmācība
(e-studijas)
Rīgā
neklātienes
tālmācība
(e-studijas)
Gulbenē, Liepājā, Valmierā, Ventspilī
KOMERCZINĪBAS (UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA)
kvalifikācija:
komersants
-
-
-
-
-
-
CILVĒKU RESURSU VADĪBA
kvalifikācija:
personāla speciālists
dienas,vakara, neklātienes
tālmācība
(e-studijas)
Rīgā
neklātienes
tālmācība
(e-studijas)
Gulbenē, Liepājā, Valmierā, Ventspilī
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA
kvalifikācija:
namu (nekustamā īpašuma) pārvaldnieks
dienas,vakara, neklātienes
tālmācība
(e-studijas)
Rīgā
neklātienes
tālmācība
(e-studijas)
Gulbenē, Liepājā, Valmierā, Ventspilī
GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES
kvalifikācija:
grāmatvedis
dienas,vakara, neklātienes
 
Rīgā
neklātienes
 
Gulbenē, Liepājā, Valmierā, Ventspilī
DATORSISTĒMU, DATORTĪKLA ADMINISTRĒŠANA UN PROGRAMMĒŠANA
kvalifikācija:
datorsistēmu un datortīklu administrators
 dienas,vakara, neklātienes  
Rīga
KIBERDROŠĪBA UN PERSONAS DATU AISARDZĪBA
kvalifikācija:
drošības speciālists
 vakara, neklātienes  
Rīga