SAVUS STUDENTUS NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ NODROŠINĀM AR DIENESTA VIESNĪCU

Pieteikums jāiesniedz Juridiskās koledžas Metodiskajā kabinetā Kronvalda bulv.1A-204.kabinetā, Rīgā
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.