tn Ieva Birne Valmieras fil vad

Ieva Birne,  Valmieras filiāles vadītāja

Kontaktinformācija:

Mob. tālr. 29191804

Tālr. 67508005

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    


Adrese: Valmieras valsts ģimnāzijā, L.Paegles ielā 40, LV-4201

Darba laiks:

08.00 - 17.00
(saskaņā ar nodarbību grafiku)

Mūsu rekvizīti:

SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA"
Kr. Valdemāra 1c, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. LV40003506758
Konts Nr. LV67UNLA0002052469159 AS 'SEB BANKA',
Rīdzenes fil. Kods UNLALV2X