Kondrāte D. Koledžas Latvijā sagatavo profesionāļus darba tirgum .- http://www.lv.lv/ .- (2010, 14.oktobris)

Stokenberga D. Palielinās studēt gribētāju skaits koledžu programmās // Neatkarīgā Rīta Avīze.- (2010, 28.jūlijs).- 8.lpp.

Zalāna L. Namīpašumu pārvaldīšanas funkcijas vairs nevarēs veikt jebkurš [Eksperta viedoklis par namu un nekustamo īpašumu pārvaldnieku kvalifikāciju] // Dienas Bizness.- (2010,19.janvāris).- 3.lpp.

Lūce I. Nekustamais īpašums - pārvaldīšanas tiesisko attiecību pamats// Pārvaldnieks.- Nr.14 (2009, novembris).- 26.- 27. lpp.

Lūce I. Kā kļūt par profesionālu namu pārvaldnieku// Pārvaldnieks.- Nr.12 (2009, septembris).- 20.- 21. lpp.

Puķīte I. Profesionāls apsaimniekotājs - labas apsaimniekošanas pamats// Pārvaldnieks.- Nr.11 (2009, augusts).- 46.- 47. lpp.

Litvins G. Jauna mācību grāmata par administratīvajām tiesībām// Latvijas Vēstnesis.- Nr.39 (2009, 29.septembris).- 21.lpp.- (Pielikums "Jurista Vārds")

Jauno juristu skola - pārliecībai, vai kļūt par juristu// Latvijas Vēstnesis.- Nr.39 (2009, 29.septembris).- 11.lpp.- (Pielikums "Jurista Vārds")

Koledžas studēt gribētāju vidū piedzīvo popularitātes vilni // Diena.- Nr. 160 (2009, 14.jūlijs), 2.lpp.

Vai juridiskā izglītība ir pietiekami kvalitatīva// Latvijas Vēstnesis.- Nr.17 (2009, 28.aprīlis), 11. lpp.- (Pielikums "Jurista Vārds")

Juridiskajā koledžā turpinās uzņemšana

Namu apsaimniekotājus aicina Juridiskā koledža

Eglītis Ē. Ekskursija un Saeimas namu, jeb vietu, no kuras nedzird// Diena.- Nr.104 (2008, 6.maijs), 7.lpp.

Jundzis T. Juridiskā koledža arī Gulbenē un Valmierā// Stars.- (2007.gada 6.septembris), 3. lpp.

Gailīte D. Kas rakstīts Struteles valsts likumos: Latviešu valodā tulkoti un izdoti poļu un zviedru laiku tiesību avoti// Latvijas Vēstnesis.- Nr.2 (2007, 9.janvāris), 18.-19. lpp.- (Pielikums "Jurista Vārds")

Treigute Z. Noslēdz sadarbības līgumu [Biznesa augstskola "Turība" noslēdz sadarbības līgumu ar Juridisko koledžu par sadarbību studiju procesa pilnveidošanā un attīstībā, izglītības līmeņa celšanā, zinātniski pedagoģiskās un metodiskās pieredzes apmaiņā]// Izglītība un Kultūra.- Nr.41 (2006, 2.novembris), 3.lpp.

Mangule A. Nepieciešamība pēc dažāda līmeņa juridiskās izglītības pieaug // Izglītība un kultūra. - Nr.16 (2006, 20.aprīlis), 15 lpp.

Gailīte D. Juristu grāmatas un foto darbi// Latvijas Vēstnesis. - Nr. 7 (2006), 3. - 4. lpp.- (Pielikums "Jurista Vārds")

Saulkalne S. Viņi no Juridiskās koledžas// Izglītība un Kultūra.- Nr.6 (2006, 9.februāris), 4.lpp.

Iemūžina norises Juridiskajā koledžā// Latvijas Vēstnesis.- Nr.18 (2005, 17.maijs), 3. lpp.- (Pielikums "Jurista Vārds")

Perspektīvs jaunums izglītībā // Dienas Bizness.- Nr.90 (2005, 11.maijs), 12.lpp.

Pirmo gadu Eiropas Savienībā vērtējot// Latvijas Vēstnesis.- Nr.17 (2005, 10.maijs), 2. lpp.- (Pielikums "Jurista Vārds")

Jāņa Boļa stipendijas Juridiskās koledžas studentiem// Brīvā Latvija.- Nr.18 (2005, 6.maijs) 6.lpp.

Belousova R. Juridiskajai izglītībai nepieciešama kvalitatīva attīstība.// Latvijas Vēstnesis.-Nr.42 (2004, 2.novembris), 4.lpp.- (Pielikums "Jurista Vārds")

Belousova R. Juristi nav tikai burta kalpi.// Latvijas Vēstnesis, pielikums Jurista Vārds.- Nr.42 (2004, 2.novembris), 3. - 4.lpp.- (Pielikums "Jurista Vārds")

Rācenis U. Juristu mākslas darbu izstāde.// Latvijas Avīze.- Nr.292 (2004, 26.oktobris), 6.lpp.

Bergs I. Grāmatas "Eiropas tiesības" apskats.// Likums un Tiesības. - Nr.9. (2004, 6.sējums, septembris), 287.lpp.

Vakardienas vidusskolēns un pensionārs - vienā solā // Mājas Viesis (2003, 10.oktobris)

Латвийские юристы на пути в Европу: сомнения и надежды - Образование и Kарьера. - №6 (19.03.2003.-1.04.2003.)

"Juridiskās koledžas pirmais izlaidums" // Obrazovanije i Karjera.- (8.01.2003.-21.01.2003.) krievu val.
bullet

"Juridiskās koledžas pasniedzēji tiekas ar vieslektoru no ASV" // Izglītība un Kultūra.- (2002, 14.novembris)

"Juridiskā izglītība - divos gados" // Mērķis. - Nr.12 (2002, decembris )

"Vērtējot: par Juridiskās koledžas pirmo darba gadu" // Latvijas Vēstnesis.- Nr.24 (2001, 29.augusts)