AT 2018

Tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču  2018.gada 8.oktobrī

Gen prok2018

Tiesību zinātņu studiju programmas studenti Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā 2018.gada 17.okotbrī

Ministru kabineta apmeklējums 2016.gada 11.martā.

Ģenerālprokuratūrā 2015.gada 10.decembrī.

Dienas nodaļas studenti ceļā uz Latvijas Republikas Saeimu 2015.gada janvārī.

2015.gada februārī - plānotais pasākums Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā.

Studenti un Jauno juristu skolas audzēkņi Latvijas Republikas Saeimā 13.12.2013.
Foto - R.Inkēns (Saeimas Kanceleja)

turaida2018

Aizvadot pirmo mēnesi jauno studentu statusā. Dienas nodaļas studenti ekskursijā pa Vidzemi 2018.gada oktobrī

1.kursa studenti laivu braucienā 2013.gada jūnijā

 

 

Dienas nodaļas studenti un docētāji Līgatnē 9.10.2012.

Boulinga turnīrs "Liepājas ķeglis 2016" (dalībnieku kopbilde 16.04.2016.)

MĀCĪBU EKSKURSIJAS:

Studiju kursu ietvaros regulāri tiek rīkotas ekskursijas uz Latvijas Republikas Saeimu, tiesām, Zemesgrāmatu nodaļām, advokātu un notāru birojiem, kā arī tiek organizēti citu iestāžu apmeklējumi.