prezentacija12

Jaunās mācību grāmatas “Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā” atvēršanas svētki 4.septembrī

 prezentacija12

Izdevuma “Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā” autori un viesi Juridiskajā koledžā 4.09.2019.

 prezentacija12

Jaunās grāmatas “Kvalitātes nodrošināšanas vadība” atvēršanas pasākums 29.11.2017.

 

2010.gada 19. marts, "Juridiskās koledžas zinātnisko rakstu 2010" prezentācija

 

2008.gada 23. aprīlis, zinātnisko rakstu prezentācija

"Juridiskās koledžas zinātnisko rakstu 2008" autori

15.01.2008. Juridiskās koledžas izdevuma "Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati" prezentācija Grāmatas autors - Eiropas Komisijas Paplašināšanās ģenerāldirektorāta vecākais administrators Eduards Bruno Deksnis (Brisele)

Grāmatas "Mediācija" pirmais eksemplārs ar autogrāfu 2007.gada 6.septembrī

 

 

 

 

"Eiropas tiesību" autori

"Eiropas tiesību" otrā izdevuma atvēršanas svētki 30.03.2007.