Bibliotēka sniedz operatīvus un kvalitatīvus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus, pielietojot jaunākās informāciju tehnoloģijas.

Lai nodrošinātu lietotājiem pilnvērtīgus informācijas pakalpojumus, komfortablu un demokrātisku pieeju dažādiem informācijas resursiem, bet bibliotēkas darbiniekiem - efektīvu fondu pārvaldību, koledžas datorspeciālisti veido vairākas datu bāzes atbilstoši studiju programmām un pētījumu virzieniem.

Lokālās datu bāzes bibliotēkā:

  Juridiskās koledžas bibliotēkas elektroniskais katalogs;
   Studentu kvalifikācijas darbu datu bāze;
   Zinātnisko rakstu krājumos un periodiskajos izdevumos publicētie raksti

Starptautiskās datu bāzes (2020):


  Project MUSE (130 vadošo augstskolu un pētniecisko institūciju grāmatas un pilnteksta žurnāli)
  Royal Society Open Science (pilnteksta zinātnisko rakstu datu bāze) - tikai JK datortīklā
  De Gruyter (e-žurnālu datu bāze)
  Journal of the Royal Society  Interface (pilnteksta zinātnisko rakstu datu bāze) - tikai JK datortīklā
  Science Direct - grāmatas un pilnteksta žurnālu raksti
 EDX - studiju kursu materiāli
 Udacity - tiešsaistes studiju kursu materiāli
  Khan Academy - video materiāli studiju kursos (inženierzinātnēs, ekonomikā, IT, humanitārajās zinātnēs)
  arXiv - pilnteksta elektronisko publikāciju datu bāze (t.sk. IT jomā)
  Directory of Open Access Journals (DOAJ) - bezmaksas e-žurnālu, rakstu direktorijs
  Open Access Research Database (OARD) - pētīijumi un publikācijas datorzinātnēs
  COURSERA - datu bāze studijām
  My Education Key - video studiju kursi (inženierzinātnēs, ekonomikā, IT, humanitārajās zinātnēs)
 SpringerOpen - e-žurnāli eksaktajās un humanitārajās zinātnēs
 Digital Bibliography & Library Project - datu bāzu sistēmas, loģiskās sistēmas Cisco Networking Academy - datortīkli, internets utt.
 Excel Easy - mācību materiāli

Datu bāzes latviešu valodā:

Latvijas Vēstnesis - specializēts portāls par tiesisko regulējumu

Likumi.lv - tiesību aktu vortāls

Jurista Vārds - portāls juristiem, notikumi tiesību sistēmā, aktuālā tiesu prakse un komentāri

Biznesa rokasgrāmata

Juridica (Juridiskās informācijas resursi)

LETA - ziņas un biznesa informatīvie risinājumi

Nozare - aktuālākā un kompetentākā biznesa informācija

Letonika -ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā

LURSOFT - Latvijā reģistrēto uzņēmumu, biedrību datu bāze, juridiskie dati un finanšu rādītāji (piedāvā studējošajiem pakalpojumu "Studenta komplekts")