MEDIATORU APMĀCĪBAS

Juridiskā koledža organizē mediatoru apmācības programmu, mācības paredzētas, lai sagatavotos mediatora sertifikācijai, gan apgūtu konfliktu risināšanas pamatprasmes.*

Kursa struktūra: kurss tiek piedāvāts trīs moduļu apmācības programmās

I modulis – 40 stundas (mediācijas pamatkurss);

II modulis – 30 stundas (padziļināta mediācijas zināšanu apguve)

III modulis – 30 stundas (padziļināta mediācijas zināšanu apguve)).

I modulis plānots 40 stundu apjomā - intensīvs četru dienu kurss, mācības notiks (no plkst.9:00 līdz 18:00).

Kursa noslēgumā pēc visa I moduļa apmeklēšanas, uzdevumu izpildes tiks izsniegta apliecība par mediācijas pamatkursa apgūšanu.

Kursa saturs:

  • mediācija - jēdziens, pamatprincipi, vēsture;
  • mediācijas process un tā organizācija;
  • konflikta teorija;
  • saskarsme mediācijā;
  • sarunu vadīšanas;
  • mediācija - juridiskie aspekti.

     Mācību maksa: I modulis 350.00 EUR

Mācību norises laiks: no 05.03. līdz 08.03.2020. (pieteikšanās līdz 28.02.2020., e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tālr. +371 26335116 )

Norises vieta: Juridiskā koledža, Kronvalda bulvāris 1a, Rīga

*Mediācijas likums (Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=266615 ); Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība (Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/268136-mediatoru-sertifikacijas-un-atestacijas-kartiba ).