tn Aivija

Aivija Grīnberga, Gulbenes filiāles vadītāja

Kontaktinformācija:

Mob. tālr. 29224936

Tālr. 67508005  

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adrese: Gulbenes 2. vidusskolā, Līkā iela 21, Gulbenē, LV-4401

DARBA LAIKS

08.00 - 17.00
(saskaņā ar nodarbību grafiku)

Mūsu rekvizīti:

SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA"
Kr. Valdemāra 1c, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. LV40003506758
Konts Nr. LV67UNLA0002052469159 AS 'SEB BANKA',
Rīdzenes fil. Kods UNLALV2X