Studiju maksa 2021.gada ziemas uzņemšanai (maksu var veikt pa mēnešiem):

  dienas nodaļā (Rīga) - € 112 mēnesī   -15% tagad* 95.20 eiro

  vakara nodaļā (Rīga) - € 109 mēnesī   -15% tagad*  92.50 eiro

  neklātienes nodaļā (Rīga) - € 104 mēnesī   -15% tagad*  88.40 eiro

  neklātienes nodaļā JK filiālēs - € 88 mēnesī -15%  tagad* 74.80 eiro

  e-studijas - € 104 mēnesī -21% tagad*  82.10 eiro

 

ELASTĪGA ATLAIŽU SISTĒMA

 Atlaide viena mēneša studiju maksas apmērā, ja students samaksā uzreiz par visu studiju gadu (t.i. jāmaksā nevis par 12, bet 11 mēnešiem).

  Ja Juridiskajā koledžā vienlaicīgi mācās divi vai vairāki vienas ģimenes locekļi, vienam no viņiem - atlaide studiju maksai 50% apmērā.

  Pirmajam studiju gadam atlaide 20% apmērā: Jauno juristu skolas beidzējiem, Juridiskās koledžas absolventiem u.c.

 Pirmajam semestrim: atlaide 30% apmērā 2019. un 2020. gada vidusskolu absolventiem u.c.

  Dienas nodaļā studējošajiem tiek piešķirtas bezmaksas studijas vienam studiju semestrim, atbilstoši sekmēm (no 2.semestra, ja vidējā atzīme koledžā nav zemāka par "8").

 Studiju maksas atlaides līdz 50% personām ar īpašām vajadzībām tiek piešķirtas ar JK valdes lēmumu.

 Studiju maksas atlaides var tikt piešķirtas par īpaši aktīvu sabiedrisko darbu koledžā (ar JK valdes lēmumu).

 Studējošais var izmantot tikai 1 no atlaidēm (t.i. tās nesummējas).

Lai saņemtu atlaidi, studentam ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa.

*Studiju maksa ar atlaidi attiecas uz pirmo studiju gadu.

Juridiskās koledžas valdes lēmums Nr.323, 21.05.2020.

 

Mūsu rekvizīti:

SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA"
Kr. Valdemāra 1c, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. LV40003506758
Konts Nr. LV67UNLA0002052469159 AS 'SEB BANKA',
Rīdzenes fil. Kods UNLALV2X