KONFERENCES: 2020.GADĀ

2020. gada 24. aprīlī Juridiskajā koledžā starptautiskajā konferencē “Baltijas valstu attīstība aizvadīto 30 gadu laikā kopš neatkarības atjaunošanas: politiskie, ekonomiskie un tiesiskie aspekti”, ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, tikās, uzstājās ar ziņojumiem un iesaistījās aktīvās diskusijās koledžas docētāji, Baltijas valstu zinātnieki, arī Gruzijas un Turcijas universitāšu mācībspēki un studenti.

KONFERENCES: 2019.GADĀ
Starptautiskā konference “Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030: tiesību un sociālo zinātņu loma to īstenošanā” Juridiskajā koledžā, Starptautiskās zinātnes nedēļas ietvaros 23.-27. aprīlī
KONFERENCES: 2018.GADĀ

Juridiskās koledžas 15. docētāju un studentu zinātniskā konference 
Rīgā, 2018.gada 28. novembrī

konf nov 2018

Konferencei izvēlēta ļoti aktuāla tēma – “Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā – tiesiskas valsts pamats un garants”. Ar ziņojumiem tajā uzstājās 16 docētāji un studenti no Tiesību zinātņu programmas un mūsu Erasmus+ students Ibrahims Demirs no Turcijas. 

Starptautiskā zinātniskā konference 
Rīgā, 2018.gada 26.-28. aprīlī

Pr

Zinātniskā konference veltīta Baltijas valstu dibināšanas simtgadei

Konferences materiālu publikācija izdevumā - Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2018

Studentu zinātniski-praktiskā konference 
Rīgā, 2018.gada 14. aprīlī

konf 2018

2016.GADĀ

Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference "Atjaunotās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 25 gadi: Baltijas valstu pieredze" Rīgā, 2016.gada 22. aprīlī

Konference tika rīkota starptautiskās zinātnes nedēļas un Juristu dienu ietvaros 18.04.2016.-23.04.2016.

2014.GADĀ

"Baltijas valstu pieredze Eiropas Savienībā: desmit gadu integrācijas pieredze politikas un tiesību jomā" Rīgā, 2014.gada 25.-26. aprīlī

Konferenci rīkoja Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs un Juridiskā koledža sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, Daugavpils universitāti, Mikolas Romeris universitāti ( Lietuva, Viļņa), Latvijas juristu biedrību.

Dalībnieki: juristi, politologi, sociologi, vēsturnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Polijas un Turcijas augstskolām  un koledžām, un zinātniski pētnieciskajām iestādēm.

2013.GADĀ

"Latvijas ilgtspējīga attīstība: Ekonomikas, politikas un tiesību aspekti"
Koledžas docētāju un absolventu konference 2013.gada 13.decembrī

2011.GADĀ

"Septiņi gadi Eiropas savienībā: Ekonomika, politika, tiesības"
Docētāju, absolventu un studentu konference 2011.gada 16.decembrī

Starptautiskajā konferencē 2011.g. 6.-7.maijā
piedalās: Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Privatizācijas aģentūra, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Polijas un Zviedrijas augstākās mācību iestādes

2010.GADĀ

"Ekonomikas, politikas un tiesību zinātņu aktualitātes"

Juridiskās koledžas docētāju un studentu konferences materiālu publikācija izdevumā -

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2010

2009.GADĀ

"Piektais gads Eiropas Savienībā "
Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas augstākās izglītības mācību iestāžu, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas un Azerbaidžānas universitāšu starptautiskā konference 2009.gada 8. un 9.maijā.

Juridiskās koledžas absolvents Jānis Kukainis piedalījās konferencē ar referātu, kurā tiek turpināta viņa kvalifikācijas darba tēma.

2008.GADĀ

"Lisabonas līgums un Eiropas Savienības jaunie tiesiskie pamati "
Latvijas Juristu biedrība, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte un Juridiskā koledža sadarbībā ar Latvijas Republikas ārlietu ministriju un Valsts prezidenta kanceleju 25.04.2008. rīkoja konferenci "Lisabonas līgums un Eiropas Savienības jaunie tiesiskie pamati" Latvijas Universitātes lielajā aulā


"Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana"

Juridiskās koledžas absolventu konference 2008.gada 11.aprīlī

2007.GADĀ

"Trešais gads Eiropas Savienībā: Aktuālas ekonomikas, vadības un tiesību problēmas"Starptautiskā zinātniskā konference 2007.gada 27. - 28. aprīlī, sadarbībā ar Mykolas Romeris Universitāti (Lietuvā), Latvijas Zinātņu akadēmiju, LU Starptautisko attiecību institūtu

Mikolas Romeris Universitātes prorektors Vidmantas Egidijs Kurapka (no kreisās), Lietuvas Republikas vēstnieks Latvijā Antanas Vinkus un Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis paraksta sadarbības līgumu

2006.GADĀ

"Aktuālas tiesību, komerczinību un personāla vadības problēmas"
Studentu zinātniskā konference 2006.gada 22. aprīlī

"Aktuālas tiesību, komerczinību un personāla vadības problēmas"
Koledžas docētāju zinātniskā konference 2006.gada 4.februārī

2005.GADĀ

"Pirmais gads Eiropas Savienībā: Aktuālas tiesību problēmas"
Starptautiska zinātniskā konference 2005.gada 29.-30.aprīlī.

Dalībnieki: Latvijas Zinātņu akadēmija, Mykolas Romeris universitāte, Viļņas universitāte, Latvijas universitāte, LU Starptautisko attiecību institūts, Jagelonu universitāte (Krakova), Eirouniversitāte (Tallina), Latvijas Policijas akadēmija, Turība, Juridiskā koledža, Alberta koledža, Lietuvas juristu biedrība, Latvijas juristu biedrība

"Pirmais gads Eiropas Savienībā: Aktuālas komerczinību, personālvadības un tiesību problēmas" Studentu zinātniskā konference 2005.gada novembrī

2004.GADĀ

"Aktuālas tiesību problēmas Eiropas intergrācijas kontekstā "
JK docētāju zinātniskā konference 2004.gada 13.martā

"Aktuālas tiesību problēmas Eiropas intergrācijas kontekstā "
Studentu zinātniskā konference 2004.gada 20.martā

2003.GADĀ

"Aktuālas tiesību problēmas"
Juridiskās koledžas absolventu konference 2003.gada 7.jūnijā