Juridiskās koledžas bibliotēka savu darbību uzsākusi 2001.gadā. Patlaban mūsu galvenais uzdevums ir Juridiskās koledžas studiju procesa un zinātniskā darba nodrošināšana ar jaunāko mācību un zinātnisko literatūru, ar aktuālu juridisko, uzņēmējdarbības un sabiedriski - politisko informāciju. Sevišķa uzmanība tiek veltīta jaunāko informācijas tehnoloģiju sasniegumu ieviešanai bibliotēkas darbā. Grāmatu fonds bibliotēkā tiek sistematizēts atbilstoši starptautiskajai universālajai (UDK) klasifikācijai. Tā apjoms ir vairāk kā 24 500 iespieddarbu.

  Abonementa nodaļā studenti var saņemt nepieciešamo mācību un pētniecisko literatūru darbam mājās, ir lasītava. Bibliotēkas pakalpojumi tiek nodrošināti arī koledžas filiāles Liepājā, Ventspilī, Gulbenē un Valmierā. Elektroniskajā katalogā atrodami vairāk kā 18 000 ieraksti par fondā esošajiem iespieddarbiem, kas ievērojami atvieglo literatūras meklēšanu un izsniegšanu studentiem.

 

Bibliotēkas darba laiks:

Pirms Juridiskās koledžas bibliotēkas apmeklējuma,
lūdzu, vispirms sazināties un pieteikt tikšanās laiku,
izmantojot e-pastu vai JK kontakttālruņus!

Kontaktinformācija:

Bibliotēkas vadītāja Anita Rudziša

e-pasts: biblioteka@jk.lv

tālr. 67508863