ERASM

Kopš 2014. gada darbojas jaunā Eiropas Savienības (ES) atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā «Erasmus+», kas aizstāj vairākas līdzšinējās ES programmas, aptverot visas izglītības jomas:mūžizglītības programmu – «Erasmus» (augstākā izglītība), «Leonardo da Vinci» (arodizglītība), «Comenius» (skolas izglītība), «Grundtvig» (pieaugušo izglītība),«Jaunatne darbībā»
un piecas starptautiskās programmas («Erasmus Mundus», «Tempus», «Alfa», «Edulink» un programmu sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm). 
Tagad pirmo reizi «Erasmus+» piedāvās ES atbalstu arī sporta jomā.

Arī Juridiskās koledžas absolventiem, viena gada laikā pēc studiju programmas beigšanas, ir iespēja «Erasmus+» ietvaros doties praksē uz ārvalstīm!

Prakses mobilitātes periods: 2 – 12 mēneši.
Praksei jāpiesakās pēdējā studiju gada laikā.

Informācija: 
e-pasts  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tālr.+37129454614

Programmu finansē Eiropas Komisija (EK) un tās darbības laiks būs no 2014. līdz 2020. gadam.

«Erasmus+» programmā piedalās 34 valstis (t.i. programmas valstis):

- ES 28 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;

- Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice*;
ES kandidātvalstis – Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika;

- Šveice programmā piedalās kā partnervalsts. 

 

Praksēm piemērojamā stipendiju likme:

EUR 520 mēnesī - 1.valstu grupa (Dānija, Islande, Īrija, Luksemburga, Somija, Zviedrija, Lielbritānija, Lihtenšteina, Norvēģija);

EUR 470 mēnesī - 2.valstu grupa (Austrija, Beļģija, Francija, Itālija, Malta, Vācija, Grieķija, Spānija, Kipra, Nīderlande, Portugāle);

EUR 420 mēnesī - 3.valstu grupa (Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Turcija, Maķedonija).

Papildus augstāk minētajai piemērojamajai viena mēneša stipendijas likmei piešķirams arī papildu finansējums EUR 100 apmērā par katru mobilitātes mēnesi.