2020. gada 21.decembrī Juridiskā koledža saņēma “Investors in Excellence”  (Investori izcilībā) starptautisko kvalitātes vadības sertifikātu.

“Investors in Excellence”    standarts ir starptautisks izcilības standarts, kurš aptver būtiskākās organizācijas vadības jomas: stratēģisko vadību, personāla vadību, kvalitātes vadību, procesu vadību, resursu vadību, komunikācijas vadību un rezultātu vadību.

 

“Investors in Excellence” standarts ir starptautisks izcilības standarts, kurš aptver būtiskākās organizācijas vadības jomas: stratēģisko vadību, personāla vadību, kvalitātes vadību, procesu vadību, resursu vadību, komunikācijas vadību un rezultātu vadību. Tas ir Lielbritānijas kvalitātes standarts - nākamā pakāpe pēc ISO 9001 (In-ternational Organization for Standardization) kvalitātes standarta ieviešanas. “Investors in Excellence” standarts veidots, ietverot sevī svarīgākos EFQM (European Foundation for Quality Management) principus un ir pasaulē atzīts kā noteicošais izcilas vadības modelis, jo standarts apvieno labāko pieeju izcilībai, ļaujot organizācijām sasniegt izcilību jomās, kas ir vissvarīgākās organizācijai, tās klientiem, darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm.

Iekļaujot visas darbības jomas, “Investors in Excellence” ietvars palīdz pilnveidot sasniegumus, izmantojot efektīvu līderību, resursu vadību un pakalpojumu sniegšanu. Standartu izmanto organizācijas, nodaļas un komandas gan Latvijā, gan Lielbritānijā, gan visā pasaulē, lai noteiktu to, kas ir svarīgākais, un veicinātu nepārtrauktu pilnveidošanos.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Saziņa:

- izmantojot e-pastu: info@jk.lv ,
biblioteka@jk.lv,
- Gulbenes filiālē: gulbene@jk.lv,
- Valmieras filiālē: valmiera@jk.lv,
- Ventspils filiālē: ventspils@jk.lv,
- Liepājas filiālē: liepaja@jk.lv
- vai JK kontakttālruņus.