-> Pieteikšanās studijām notiek elektroniski!

Lai reģistrētos studijām:
 vispirms nepieciešams aizpildīt elektronisko anketu - ŠEIT;
 pēc anketas aizpildīšanas reflektantam jāveic reģistrācijas maksa – € 30.00 (ar pārskaitījumu);

 mūsu rekvizīti: SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA", Kr.Valdemāra 1C, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr.LV40003506758. Konts Nr. LV67UNLA0002052469159 AS 'SEB BANKA',
Rīdzenes fil. Kods UNLALV2X;
 maksājuma mērķī jānorāda: reflektanta Vārds, Uzvārds, personas kods, reģistrācijas maksa;
 pēc reģistrācijas veikšanas un reģistrācijas maksas iemaksas ar reflektantu sazināsies koledžas pārstāvis, lai vienotos par dokumentu kopiju (uzrādot orģinālus) iesniegšanu un līguma parakstīšanas laiku.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Saziņa:

- izmantojot e-pastu: info@jk.lv ,
biblioteka@jk.lv,
- Gulbenes filiālē: gulbene@jk.lv,
- Valmieras filiālē: valmiera@jk.lv,
- Ventspils filiālē: ventspils@jk.lv,
- Liepājas filiālē: liepaja@jk.lv
- vai JK kontakttālruņus.