Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 (09.06.2020.) "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", studiju process Juridiskajā koledžā notiek attālināti. Studiju procesa organizācija notiek atbilstoši apstiprinātajam nodarbību sarakstam. Informācija par attālinātajām nodarbībām pieejama nodarbību sarakstā vai studentu profilā koledžas mājas lapā.
 
Kārtība epidemioloģisko drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai skatīt šeit. 

Ieteikumi augstskolām un koledžām piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai skatīt šeit. 

 

Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais studiju process skatīt šeit.


Ar plānoto mācību grafiku varat iepazīties nodarbību sarakstā.

Saziņa – izmantojot e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai JK kontakttālruņus.
Gulbenes filiālē –sazinoties ar filiāles vadītāju Aiviju Grīnbergu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Valmieras filiālē – sazinoties ar filiāles vadītāju Ievu Birni: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Ventspils filiālē – sazinoties ar filiāles vadītāju Skaidriti Dzindzuku: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Liepājas filiālē – sazinoties ar filiāles vadītāju Ingu Kalmikovu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mob.t. 29866113.

 

 

Lai piekļūtu Juridiskās koledžas sistēmai, skatīt šeit!

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir pievienojusies Kultūras ministrijas informatīvajai kampaņai #Ēkultūra, Ministru kabineta izsludinātās valsts ārkārtas situācijas laikā piedāvājot attālināti izmantot digitālos resursus un e-pakalpojumus.

LNB Digitālajā bibliotēkā pieejamas 12 kolekcijas, papildus studiju un pētniecības nolūkos iespējams piekļūt vairāk nekā 20 pilntekstu ārvalstu abonētajām datubāzēm, Nacionālajai enciklopēdijai, kā arī lekciju, diskusiju, konferenču, lasījumu un cita veida audio un video saturam LNB sociālajos tīklos.

PIEKĻUVE LNB DIGITĀLAJIEM RESURSIEM UN E-PAKALPOJUMIEM SKATĪT ŠEIT