Aicinām piedalīties SIA „Juridiskā koledža” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.2.2.0/18/A/008 „SIA “Juridiskā koledža” akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā”, projekta ietvaros nodrošinot koledžas akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidošanu, 200 stundas vienam akadēmiskā personāla pārstāvim un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.25 (09.01.2018) komersantam saņemot atlīdzību par stažēšanās plāna izpildi. (18.1.11. akadēmiskā personāla kompetences pilnveides pasākumu izmaksas:

18.1.11.1. atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba alga, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas komersanta personālam par akadēmiskā personāla stažēšanās nodrošināšanu pie komersanta atbilstoši augstākās izglītības iestādes un uzņemošā komersanta apstiprinātajam individuālajam akadēmiskā personāla stažēšanās plānam, nepārsniedzot kopējo atlīdzības izmaksu apmēru komersantam par stažēšanās plāna izpildi – 2 400 euro).

Piedāvājums iesniedzams līdz 2019. gada 03. aprīlim, sūtot uz epasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

29.03.2019.